Auteur: De verpakkingswinkel

Verkoopactiviteiten De Verpakkingswinkel naar Mokrupak Verpakkingen Weert

Beste relatie,

Zoals we al reeds hebben aangekondigd zijn onze fysieke winkels permanent gesloten. Wij zijn én blijven je leverancier voor al jouw verpakkingen en disposables. Ook met al je vragen voor maatwerkoplossingen en -vragen kun je bij ons terecht.


– Webshop www.deverpakkingswinkel.com of
– Bestellen via order@deverpakkingswinkel.com 

Voor advies of bij vragen bel met T: +31(0)495-453941 of mail met info@deverpakkingswinkel.com.

En verder?

Bezorgen we nu al je bestellingen? Dan leveren wij ook nu nog vanuit Mokrupak Verpakkingen bij je aan de deur. De minimale leverordergrootte blijft €250,- en je kunt gewoon blijven bestellen zoals je gewend bent:


De Verpakkingswinkel Eindhoven: eindhoven@deverpakkingswinkel.com of T: +31(0)40-2372976;
De Verpakkingswinkel Maastricht: maastricht@deverpakkingswinkel.com of T: +31(0)43-8700093;
De Verpakkingswinkel Weert: weert@deverpakkingswinkel.com of T: +31(0)495-453941.

Heb je vragen waarbij je graag een accountmanager spreekt, dan zijn Aron Burlet en Dominique Perrée de juiste contactenpersonen. 

De vaste klanten van De Verpakkingswinkel Maastricht zijn al bekend met Aron. Klanten van De Verpakkingswinkel Weert kunnen vanaf heden ook met vragen bij hem terecht via:

De vaste klanten van De Verpakkingswinkel Eindhoven kunnen vanaf heden terecht bij Dominique:

We staan voor je klaar!

Met vriendelijke groet,

Marc Janssen

Managing Director

Wat betekent de SUP uitbreiding voor zorginstellingen?

Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving weer uitgebreid. Het doel is om de hoeveelheid plastic producten die na eenmalig gebruik wordt weggegooid te verminderen. Dit begint per juli 2023 met een ontmoediging van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go

Vanaf 2024 wordt de wet verder uitgebreid naar een verbod op plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingenvoor consumptie ter plaatse.

Zorginstellingen en gesloten inrichtingen zijn vrijgesteld van deze maatregelen. Zij mogen dus nog wel plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen gebruiken vanwege veiligheids- en hygiënevoorschriften. Instellingen hebben dan de vrijheid om per geval te beoordelen of het gebruik van kunststofproducten voor eenmalig gebruik verstandig is. Denk bijvoorbeeld aan situaties als cliënten een gevaar zijn voor zichzelf of andere met (metalen of keramische) reguliere producten.

Onder de categorie zorginstellingen vallen ziekenhuizen, maar ook verpleeg- en verzorgingshuizenwoon- en zorgcentra, etc. (alle instellingen met een SBI-code 86 of 87).

Publieke ruimtes op deze locaties moeten zich wel aan de maatregelen houden. Een publieke ruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Voorbeelden zijn: een bezoekersrestaurant, een koffie corner, een drankenautomaat in een publieke ruimte. 

Voor deze ruimtes geldt net zoals bij horecagelegenheden dat klanten vanaf juli 2023 of een meerprijs moeten betalen voor een plastic houdende wegwerpbeker of -maaltijdverpakking of een herbruikbaar alternatief moeten gebruikenVanaf 2024 geldt voor publieke ruimtes in een zorginstelling ook een verbod op plastic houdende wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen. 

Voorbeeld 1: Jan brengt een bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis en koopt bij het bezoekersrestaurant een kop koffie om mee te nemen. Jan heeft geen eigen mok bij en krijgt dus de optie van het bezoekersrestaurant om een meerprijs te betalen voor een plastic houdende beker of om een herbruikbaar alternatief te kopen. 

Voorbeeld 2: Mirjam is een medewerker van de zorginstelling en haalt een kop koffie bij een pantry die alleen beschikbaar is voor personeel. Afhankelijk van hetgeen de zorginstelling aanbiedt kan Mirjam een kop koffie nemen in een plastic houdende wegwerp beker of in een herbruikbare beker. De zorginstelling mag beide opties aanbieden, Mirjam hoeft niet te betalen voor de beker. 

Voorbeeld 3: Sarah is een medewerker van de zorginstelling en haalt een kop koffie bij de drankenautomaat in een publieke ruimte. Zij heeft in dit geval twee opties: de optie om haar eigen koffiebeker te gebruiken voor de automaat of de optie om plastic houdende wegwerp beker uit de automaat te gebruiken, maar dan wel voor een meerprijs. 

Voorbeeld 4: Frans is een cliënt van een verzorgingstehuis en drinkt een kop koffie in de (publieke) kantine. De kantine mag in de periode tussen 01-07-2023 tot 01-01-2024 kiezen tussen een meerprijs voor een wegwerpbare beker of een herbruikbaar alternatief. Vanaf 1 januari 2024 mogen ze enkel een herbruikbaar alternatief aanbieden aan Frans, zoals een afwasbare mok. 

Voorbeeld 5: Henk is een patiënt in het ziekhuis krijgt een kop koffie op de verpleegafdeling van het zorgpersoneel. De zorginstelling mag zelf beslissen of er gebruik wordt gemaakt van (plastic houdende) wegwerp bekers of een herbruikbaar alternatief. Er is geen sprake van een bijbetaling of meerprijs.

Deze voorbeelden laten zien dat in het geval en zorginstellingen twee factoren invloed hebben: 

  1. De locatie van uitgifte: publiek of privaat 
  2. De locatie van consumptie: ter plaatse of on-the-go 

Uitbreiding SUP-wetgeving per 1 juli 2023 en per 1 januari 2024

Vanaf 1 juli 2023 wordt de huidige SUP-wetgeving weer uitgebreid. Het doel is om de hoeveelheid plastic producten die na eenmalig gebruik wordt weggegooid te verminderen. Dit begint per juli 2023 met een ontmoediging van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen voor consumptie on-the-go

Vanaf 2024 wordt de wet verder uitgebreid naar een verbod op plastic wegwerpbekers en –maaltijdverpakkingen voor consumptie ter plaatse.

In de regels wordt dus een onderscheid gemaakt tussen consumptie ter plaatse en consumptie onderweg (afhaal en bezorging). 

1 juli 2023 – Consumptie onderweg, afhalen of bezorgen:  

Voor de consumptie onderweg en afhaal geldt vanaf juli 2023 dat de consument een bijbetaling moet doen voor het gebruik van plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen, boven op de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of de maaltijd. De hoogte hiervan mogen ondernemers zelf bepalen, wel zijn er richtbedragen vanuit de overheid beschikbaar: € 0,25 voor bekers, € 0,50 voor maaltijdverpakkingen en € 0,05 voor voorverpakte groenten, fruit, noten en andere portieverpakkingen.

Tegelijkertijd wordt hergebruik gestimuleerd. Het wordt verplicht voor ondernemers om herbruikbare alternatieven aan te bieden. Of klanten mogen ook zelf een mok, bord of bakje meebrengen om daarmee het ‘bring your own’ principe te stimuleren. 

Let op! Dit geldt ook voor de op het oog papieren producten, zoals vele to-go koffiebekers en kartonnen afhaalverpakkingen. Dit soort producten bevatten vaak een plastic (polymeer) coating.

100% papieren – en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen blijven wel toegestaan.

1 januari 2024 – Consumptie ter plaatse: 

Vanaf 2024 zijn plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen verboden voor consumptie ter plaatse, in alle gesloten omgevingen. Bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, op een festival of op kantoor. Herbruikbare borden en bekers zijn dan de norm om milieuvervuiling en plastic soep te voorkomen. 

Het is vanaf dat moment verboden om plastic (bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verkopen of te verstrekken voor consumptie ter plaatse.

Uitzondering: bepaalde plastic wegwerpbekers en verpakkingen blijven toegestaan, mits er 75%-90% hiervan weer wordt ingezameld voor hoogwaardige recycling. Dat kan door gescheiden inzameling met zoals een retoursysteem, zodat van de grondstoffen weer nieuwe bekers en bakjes gemaakt kunnen worden. Let op! Dit geldt momenteel alleen voor specifiek aangewezen PET-producten; andere plastic houdende artikelen mogen niet meer worden aangeboden ook niet tegen bijbetaling.

Voor de zorgsector zijn er nog specifieke uitzonderingen van toepassing. Lees hier: SUP-wetgeving voor zorginstellingen

Voor meer informatie over de nieuwe SUP-wetgeving en jouw branche specifieke regels kun je terecht op www.minderwegwerpplastic.nl.

Verandering Afvalbeheerbijdrage door verandering wetgeving

Per januari 2023 is de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen van het Afvalfonds Verpakkingen veranderd. Dit heeft gevolgen voor de gehele toeleveringsketen. De grootste twee veranderingen zijn de heffing voor SUP (Singel Use Plastic) en de heffingsverantwoordelijke. In dit artikel lichten wij graag toe wat deze veranderingen inhouden en wat dit voor u als klant betekent.

Wat gaat er veranderen?
1. De definitie van ‘producent en importeur’ wijzigt. Dit leidt tot twee grote veranderingen:

  • Voor blanco verkooppuntverpakkingen betekent dit dat niet het bedrijf waar de blanco verpakking wordt gevuld, maar het bedrijf dat de blanco verpakking produceert of importeert de afvalbeheerbijdrage betaalt.
  • Voor private label is de merkeigenaar wordt verantwoordelijk voor het betalen van de afvalbeheerbijdrage, niet de fabrikant.

2. Voor de SUP-verpakkingen moet een SUP-opslag betaald worden per SUP-verpakking. Dit tarief komt boven op het reguliere materiaal tarief. Het materiaaltarief wordt berekend aan de hand van kilo’s, de SUP-opslag wordt berekend per stuk verpakking. De tarieven voor 2023 zijn vastgesteld door het Afvalfonds verpakkingen.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 2023 zijn wij genoodzaakt een toeslag te rekenen voor de producten welke onder de veranderde wetgeving vallen. De tarieven van deze toeslag zijn gebaseerd op het gewicht per materiaalsoort en op aantallen per SUP product (voor 2023 is er een algemeen tarief van €2,30 per 1.000 stuks SUP).

Zie onderstaand rekenvoorbeeld v.w.b. 2.000st koffiebekers die in totaal 10 kg wegen en voor 95% uit karton bestaan en voor 5% uit een PE coating.

  • 9,5 kg karton x € 0,012 per kg = € 0,114
  • 0,5 kg plastic x €1,050 per kg = 0,525
  • 2.000 bekers x €2,30/1000 stuks = €4,60
  • Totale bijdrage = €5,239

Er is één partij in de gehele toeleveringsketen die deze bijdrage moet afdragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Indien wij merkloze koffiebekers importeren of inkopen dan zijn wij of respectievelijk onze leverancier bijdrage plichtig. In dat geval wordt dit wel aan u doorbelast. Als u de koffiebekers met uw naam, merk of logo bij ons inkoopt dan bent uzelf bijdrage plichtig. Het is daarom ook voor u van belang om zelf ook het Afvalfonds te volgen zodat u voldoet aan alle eisen indien u zelf ook aangifte moet doen.

Over de verkooppuntverpakkingen bleef er in een aantal gevallen onduidelijkheid bestaan. De categorie van jouw producten wordt bepaald aan de hand van de beslisbomen en de limitatieve lijst van het Afvalfonds Verpakkingen.


Hoe gaan wij dit factureren?
Wij zullen deze bijdrage en toeslagen op regelniveau specificeren op de facturen. Omdat de regelgeving pas eind december definitief werd, zijn wij momenteel samen met onze softwareleveranciers hard bezig om e.e.a. in onze software aan te passen. Wij gaan in ieder geval niet met terugwerkende kracht toeslagen aan u berekenen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan vooral contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Officiële opening De Verpakkingswinkel Maastricht op 10 oktober

Op 10 oktober opent De Verpakkingswinkel Maastricht officieel haar deuren. De opening valt samen met de BBB Maastricht, waar De Verpakkingswinkel ook is vertegenwoordigd met een stand. De Verpakkingswinkel grijpt de beurs aan om de feestelijke opening van de nieuwe winkel te vieren, samen met de bezoekers. Dat betekent onder andere extra veel acties. Ter gelegenheid van de opening komt De Verpakkingswinkel ook met een nieuw inspiratiemagazine, genaamd PAKKEND

De Verpakkingswinkel 3.0. 
De Verpakkingswinkel Maastricht vervangt de voormalige winkel in Heerlen, die vanwege water- en bouwschade op 20 september 2020 noodgedwongen de deuren moest sluiten. Daarop begon de zoektocht naar een nieuwe locatie. De keuze viel uiteindelijk op de A-locatie aan de Hoekerweg in Maastricht. Elian van Bezouwen-Heijboer vertelt: “Met de winkel in Heerlen bedienden we ook veel klanten in en om Maastricht. De nieuwe locatie is bovendien veel beter bereikbaar, dankzij de ligging dicht bij de snelweg. Ook voor onze klanten uit België is deze vestiging heel goed en snel bereikbaar.” 

De nieuwe locatie werd direct aangegrepen voor de introductie van de nieuwe winkelformule: De Verpakkingswinkel 3.0. De nieuwe winkel is een experience center en ontmoetingsplek ineen, met als focus een omnichannel koopervaring voor nog meer winkelgemak. Naast een overzichtelijk en inspirerend productaanbod van gerenommeerde A-merken kunnen klanten hier ook terecht voor een kopje koffie, presentatie of vergadering.
Wilfried Schoof, Regiomanager, licht toe: “Medewerkers kunnen hier bijvoorbeeld productpresentaties geven of inspiratiesessies. Maar ook klanten mogen van deze ruimtes gebruikmaken, bijvoorbeeld om hun klanten te ontvangen. We hopen dat dit leidt tot waardevolle nieuwe ontmoetingen en verbindingen. Die rol pakken we als De Verpakkingswinkel graag, omdat we geloven in de kracht van samen. Samen met klanten en leveranciers maken we elkaars ambities waar.”

Festiviteiten tijdens BBB Maastricht 
De officiële opening van de nieuwe winkel wordt gevierd tijdens de BBB Maastricht, de plek waar horeca professionals samenkomen. Naast een stand vol verpakkingsinspiratie, profiteren bezoekers van extra acties en aanbiedingen, die geldig zijn in alle vestigingen van De Verpakkingswinkel. Ter gelegenheid van de opening van De Verpakkingswinkel Maastricht is er ook een inspiratiemagazine gemaakt: PAKKEND. Hierin staat meer informatie over de nieuwe winkelformule en de activiteiten van De Verpakkingswinkel. Niet alleen vanuit het eigen perspectief, maar vooral via verhalen van klanten en leveranciers. Want, zoals directeur Jacques van Bezouwen schrijft in zijn voorwoord: “Uiteindelijk is het hun ervaring die telt.” De directeur hoopt op nog meer mooie ervaringen, tijdens de beurs en natuurlijk in De Verpakkingswinkels zelf. 

Marketing specialist Mokrupak Verpakkingen – min. 32 uur per week

Marketing specialist Mokrupak Verpakkingen – min. 32 uur per week

In verband met onze groeiambities zijn wij op zoek naar jou! Jij bent een gedreven marketing specialist die zorgdraagt voor onze externe communicatie, de uitdaging aangaat om onze marketing verder te professionaliseren, én de verbinding maakt met zowel de interne organisatie als de wereld om ons heen.


Wie zijn wij?
Met onze bedrijven Mokrupak Verpakkingen B.V. te Roermond, de Verpakkingswinkel (Weert, Eindhoven en Maastricht) , Peijs Verpakkingen te Venlo en Barneveld Verpakkingen te Veenendaal en Den Haag zijn wij het meest complete adres voor verpakkingen en disposables in een breed marktsegment waaronder Industrie, Retail en Foodservice.

Wat ga jij doen?
• Opzetten en uitvoeren van het marketing communicatie plan voor onze verpakkingscluster waar met name omnichannel en het binden van onze lokale klanten het speerpunt vormen.
• Beheren en ontwikkelen van communicatietools zoals email campagnes, social media, nieuwsbrieven, leaflets en presentaties
• Het ondersteunen van e-commerce en sales met marketing activiteiten en het organiseren van lokale netwerk en- beursactiviteiten
• Je analyseert en evalueert uitgezette acties en stuurt waar nodig bij.
• Met alle (marketing)activiteiten die je inzet draag je bij aan een sterke positionering in de regio van onze bedrijven. Je zorgt ervoor dat marketingcommunicatie campagnes bijdragen aan de vooraf gestelde doelstellingen.
• Je werkt niet alleen nauw samen met de marketing collega’s maar zeker ook met je directe collega’s van sales, customer service, e-commerce en logistiek

Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding marketing/communicatie en minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
• Een commerciële, resultaatgerichte en creatieve persoonlijkheid.
• Een duizendpoot met een stevige hands-on mentaliteit die goed in staat om het overzicht te behouden en prioriteiten te stellen.
• Tekstueel sterk.
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar je bent zeker ook een teamplayer.
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je bent minimaal 32 uur beschikbaar.


Wij bieden:
Een zelfstandige functie binnen een snel groeiend, dynamisch bedrijf met een open cultuur, leuke collega’s en verder:
• Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een uitdagend en gevarieerd takenpakket.
• Een plezierige werkomgeving waarin sfeer, teamwork, korte lijnen en sales centraal staan.


Ben jij enthousiast geworden?
Dan ontvangen we graag je cv, voorzien van je motivatie ter attentie van E. van Bezouwen-Heijboer, e.bezouwen@mokrupak.nl We kijken uit naar je reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Verpakkingswinkel Maastricht is open!

De nieuwe winkel in Maastricht: De Verpakkingswinkel. 3.0. Hier draait alles om inspiratie, ontmoeting en nog meer shopgemak. We willen je graag inspireren met nieuwe, innovatieve en creatieve ideeën.

Overzichtelijk en compleet aanbod
Door de overzichtelijke indeling van de winkel in industrie, food, luxe, hygiëne en kantoor, samen met de gecreëerde sfeeropstellingen, wordt het winkelen jou zo makkelijk en aangenaam mogelijk gemaakt. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden in onze vernieuwde winkel of kijk voor meer informatie op onze webshop.

Ook kun je terecht voor een lekker kopje koffie, presentatie of vergadering
Door ontmoeting te faciliteren, willen we bovendien bijdragen aan het creëren van mooie nieuwe verbindingen. Ondernemen doen we bij De Verpakkingswinkel namelijk samen!

Maatwerk advies
In de winkel staan onze professionele medewerkers voor je klaar, die jou graag met kennis van zaken adviseren. Vanaf nu kunnen wij nog beter inspelen op jouw klantspecifieke vragen en het leveren van o.a. ‘met naam’ bedrukte verpakkingen.

We kunnen niet wachten om jou weer in de winkel te zien!

Ontwikkeling grondstofprijzen en voorraden

Door de explosief toegenomen vraag naar basismaterialen voor verpakkingen en disposables is er een tekort aan grondstoffen ontstaan op de Europese markt. Dit leidt tot flinke prijsstijgingen. Ook de prijzen van containervervoer uit het Verre Oosten zijn opnieuw fors gestegen. Het einde hiervan is helaas nog niet in zicht. Door deze situatie zijn wij genoodzaakt om de stijging van de grondstofkosten goed te bekijken en mogelijk door te berekenen. Natuurlijk trachten wij de verhogingen zo beperkt mogelijk te houden voor jou als klant.

Het tekort aan grondstoffen heeft ook effect op de beschikbaarheid van onze producten. Voorraden zijn in sommige gevallen minder ruim dan gebruikelijk. Levertijden lopen op en orders die wij bij onze leveranciers hebben uitstaan worden regelmatig uitgesteld. Hierdoor kan het leveren van je bestelling soms wat langer duren dan je van ons gewend bent. Ook in die gevallen stellen we je hiervan op de hoogte. Bestel tijdig om te voorkomen dat je bedrijfsprocessen stagneren door een gebrek aan verpakkingen.

Wij rekenen op je begrip en als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

De Verpakkingswinkel Industrie

Leveringsvoorwaarden per 1 september 2020

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Als gevolg van COVID-19 zijn wij geconfronteerd met veranderde omstandigheden bij onze toeleveranciers, vervoerders en klanten. Door de drukte in de winkels en het aantal online bestellingen hebben wij gemerkt dat we onze belofte niet altijd waar kunnen maken. Daarom hebben wij onze dienstverlening per 1 september 2020 aangepast. Bekijk via deze link de aangepaste leveringsvoorwaarden.